ภาพกิจกรรม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำเเหน่ง รอง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำเเหน่ง รอง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ของ รอง ผอ.สพท. ภายในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานกรรมการ ส.ต.ต.ดร. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นกรรมการเเละเลขานุการ เเละมีผู้เข้ารับการประเมิน ฯ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สพม.ตาก ดูเพิ่มเติม >>>