ภาพกิจกรรม

การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ เเละมีความโปร่งใส โดยมี ดร.อนันต์ นามทองต้น ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม >>