ภาพกิจกรรม

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการศึกษา เเละรับทราบผลการดำเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัด เเจ้งข้อราชการ มอบนโยบายในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เเละนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา เเละผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม >>