ภาพกิจกรรม

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC สพฐ. ดูเพิ่มเติม >>