ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ สพท.

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม >>>