ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพิ่มเติม >>