ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.สินีนาฎ กรมกอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางอัจฉรา วงษ์คม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซำม่วง อ.น้ำหนาว โรงเรียนบ้านนาเกาะ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง และโรงเรียนบ้านนาซำ อ.หล่มเก่า เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้คำปรึกษา เเนะนำ ในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ ดูเพิ่มเติม >>