ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย “ PBN2 Big Cleaning Day ”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย “ PBN2 Big Cleaning Day ” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน เเละมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทุกส่วนราชการ เพื่อทำความสะอาดจุดต่างๆ เพื่อสร้างสุขลักษณะให้กับสำนักงาน อย่างพร้อมเพรียงกัน ดูเพิ่มเติม >>