ภาพกิจกรรม

การเเข่งขันกีฬา “ฝายบุญหลงเกมส์”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง ” ฝายบุญหลงเกมส์ ” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านวังรู ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่มเติม >>