ภาพกิจกรรม

การเเข่งขันกีฬา ” บ้านกลางช้างตะลูดเกมส์ “

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด ” บ้านกลางช้างตะลูดเกมส์ ” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่มเติม >>