ภาพกิจกรรม

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ดูเพิ่มเติม >>