ภาพกิจกรรม

“สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ”

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เเละสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ” โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง และสัญลักษณ์สีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน รายละเอียดเพิ่มเติม >>