ภาพกิจกรรม

มอบนโยบายการศึกษา เเละเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน “

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการศึกษา เเละเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน ” พร้อมด้วยนายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เเละคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเเจมโบรี พร้อมทั้งจัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความสามารถ เเละขอความร่วมมือผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป โดยมีกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนให้ครบ จำนวน 100 % ในวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม