ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศรีเทพ เมืองมรดกโลก

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วม ” พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ” ศรีเทพ เมืองมรดกโลก ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยการจัดการประกวดวาดภาพครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 250 คน เเละมีนักเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ นางสาวมัทนียา ทองเงิน นักเรียนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม