ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เเละการปฏิบัติตามนโยบาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน ” รายละเอียดเพิ่มเติม