ภาพกิจกรรม

” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน “

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนในสังกัด ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ในการจัดการศึกษา ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ” เรียนดี มีความสุข ” เเละนโยบายลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” ผอ. พาทัวร์ รอบรั้วโรงเรียน ” ของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง จำนวน 8 โรงเรียน ภาพเพิ่มเติม >>