ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด

ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.สินีนาฎ กรมกอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางอัจฉรา วงษ์คม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าเเดง โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อ.เขาค้อ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง เเละโรงเรียนบ้านดงคล้อ อ.น้ำหนาว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้คำปรึกษา เเนะนำ ในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม