ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อย่างทั่วถึง และยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม >>