ภาพกิจกรรม

การประชุมขับเคลื่อนสถานีเเก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.กนกชณก มาทรัพย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เเละ น.ส.สุธิดา ไคร้ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนสถานีเเก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 สพฐ. เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนเเก้ไขปัญหาหนี้สินครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานใน สพท. เกิดความเข้าใจในหลักการดำเนินงานเเละขั้นตอนการรายงาน โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม