ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอทราบคะเเนนการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง การขอทราบคะเเนนการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม