ภาพกิจกรรม

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.22 น. นางเเพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ (แปลงทดลองบ้านทับเบิก) หนึ่งในพื้นที่ทดลอง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม >>>