ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ” 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ “

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางพจนา คงสัตรา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เเละ น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญเเน่น ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ” 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ” จากห้องประชุมปฏิบัติการ DOC สพฐ. โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเเจมโบรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รายละเอียดเพิ่มเติม >>>