ภาพกิจกรรม

รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตำเเหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 13 ราย เเละตำเเหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ราย ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้กล่าวเเสดงความยินดี มอบโอวาท เเละอวยพรให้มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน รายละเอียดเพิ่มเติม >>>