ภาพกิจกรรม

พิจารณาผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณาผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ประจำปี 2566 รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเเจมโบรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รายละเอียดเพิ่มเติม >>>