ภาพกิจกรรม

การประชุมบุคลากรภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เเสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหารเเละบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม >>>