ภาพกิจกรรม

การสัมมนาชี้เเจงเเนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารงานพัสดุ รับฟังการสัมมนาชี้เเจงเเนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค การถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรเเกรม Microsoft Teams ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>