ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเกณฑ์เเละเครื่องมือคัดกรองตามตัวชี้วัดนโยบายเเละจุดเน้นของ สพท. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเกณฑ์เเละเครื่องมือคัดกรองตามตัวชี้วัดนโยบายเเละจุดเน้นของ สพท. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เเละสอดคล้องตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย STRONG 3Q+ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เเละคณะกรรมทำงานตามจุดเน้น เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ภาพเพิ่มเติม >>>