ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสรุปผลการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน และเปิดโอกาสรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป ภาพเพิ่มเติม >>>