[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A

คู่มือบำรุงDLTV  


ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 โดย : login
5/ส.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิชาลูกเสือจราจร และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา อสม. ประจำโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังบาล ( 28 / )
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิชาลูกเสือจราจร และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา อสม. ประจำโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ อ่านต่อ....
29 โดย : login
29/ก.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ( 47 / )
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมแจมโบรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ่านต่อ....
KMผลงานทางวิชาการ


18 เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( 172 / )
18 เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( 187 / )
(28/เม.ย./2563) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ( อ่าน : 213 ) เจ้าของ รัตนา จันทร์สิน
(28/เม.ย./2563) บทความวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ( อ่าน : 134 ) เจ้าของ ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
(8/เม.ย./2563) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาดันจั่น สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ( อ่าน : 194 ) เจ้าของ นางสาวหฤทัย บุญประดับ
(18/มี.ค./2563) รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ( อ่าน : 218 ) เจ้าของ นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
(18/มี.ค./2563) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังบาล ( อ่าน : 202 ) เจ้าของ ดร.วิชา ขวัญอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ผู้อำนวยการ
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
Bigdata

การบริหารงาน


การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต