• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แจ้งข้อราชการ นโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 , สพฐ. เเละกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรม " เสวนาถอดบทเรียน สู่เส้นชัยวันเกษียณ ความภาคเพียรที่ภาคภูมิ " โดยผู้บริหารสถานสถานศึกษาในสังกัด ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เเละบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 12 กันยายน 2566

   ผู้เข้าชม :
  •  57 ครั้ง