• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
คัดเลือก รอง ผอ.รร. / ผอ.รร.

  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการสอบภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุกรรมการเเละเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน ฯ นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการ ผู้เเทน ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมายกำหนด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 12 กันยายน 2566

   ผู้เข้าชม :
  •  91 ครั้ง