o22-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
แผนผังการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2