รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110   
Create by : http://msglive.org Version 3.2.1 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.