o20-ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ 2564 - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 (2)
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 (1)
หนังสือ กคศ. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 (3)