• 056-704808 โทรสาร 056-704809
  • admin@pbn2.go.th

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2