ภาพกิจกรรม

” สร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด “

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ” การสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ” จัดขึ้นโดย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด ทุกเเห่ง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย เเนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันเเละลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมี นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูการเงิน จำนวน 118 คน เข้าร่วมการประชุม ฯ

ดูภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1u1qRZHN8AfCeSJX6aYNC6lAizAK…

” เรียนดี มีความสุข “