ภาพกิจกรรม

” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ “

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ เเละการปฏิบัติงานในระบบ e – GP ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ฯ น.ส.สุภาวดี ศักดิ์สูง นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ น.ส.สาคร จอกน้อย นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เเละมีผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หล่มสัก เเละ อ.หล่มเก่า จำนวน 57 คน (วันที่ 26 มิ.ย. 67 ) เข้าร่วมการประชุม ฯ ดูภาพเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “