ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการอบรม ” การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 “

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” ซึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกับ บริษัท สยามอินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ในสังกัด และผู้ที่สนใจ รวม 145 คน เพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้จัดกิจกรรมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ด้วยการสร้างสื่อเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการสอนให้ได้ด้วยตนเอง มีวิธีแก้ปัญหาการอ่านการเขียนอย่างจริงจังในระยะยาว สามารถสร้างความเข้าใจในการนำสื่อเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวางแผนการสอนภาษาไทย ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1sJRtnraoiIN3mm19Mdv6gr6Hleq…

” เรียนดี มีความสุข “