ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) “

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โครงการพัฒนาเเละส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม เเละขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปเเบบออนไลน์ ให้กับครูผู้ช่วย หรือครูเเกนนำ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 113 คน อีกทั้ง ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมี นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คณะวิทยากร จำนวน 15 คน ร่วมพิธีเปิดการอบรม ฯ ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “