ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ตำเเหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)