ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ตำเเหน่งว่างเเละคาดว่าจะว่าง ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2