ภาพกิจกรรม

” คัดกรองตัวชี้วัดการประเมนคุณธรรมเเละความโปร่งใส “

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดกรองตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดูภาพเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “