ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2567 เพื่อให้ครูอนามัยของโรงเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ดูเพิ่มเติม

เรียนดี มีความสุข