ภาพกิจกรรม

” โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ “

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียน เเละเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “