ภาพกิจกรรม

” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เเละ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ จ.ส.อ. อำไพ สอนจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายเเละคดี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ เเละหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก นำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ส่งมอบให้กับ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อส. อสม. พนักงาน ฯลฯ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊ก สอน รปศ.