ภาพกิจกรรม

” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา “

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เเละบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะได้แสดงความจงรักภักดี ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช” ในกิจกรรมมีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กล่าวคำปฏิญานตน เเละเเสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “