ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา “

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมี คณะกรรมการประเมิน ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมิน ฯ นางศรัญญา มาป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรู (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) นายอำพันธ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนรบ้านท่าดินแดง นางวิมลรัตน์ ริจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องกะถิน นายวิทยา คีรีกุลไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างตะลูด เป็นผู้รับการประเมิน ฯ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “