ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา “

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมี คณะกรรมการประเมิน ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมิน ฯ นางราตรี เสียงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด นายชัยเล็ก ใจวงค์ ผู้ออำนวยการโรงเรียนบ้านหินโง่น นางสาวสุกัญญา สีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก้นหวด เป็นผู้รับการประเมิน ฯ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “