ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา “

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมี คณะกรรมการประเมิน ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมิน ฯ นางสาวพรรณนิภา บุญเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ นางวมิล สุวรรณสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน นางอรรัมภา แก้วมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ เป็นผู้รับการประเมิน ฯ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “