ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา “

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมี คณะกรรมการประเมิน ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประเมิน ฯ นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นายอนันต์ บำรุงคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่นา นางวรรณกร โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาว เป็นผู้รับการประเมิน ฯ ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “